Instagram
Wyszukiwarka

Zarządzanie najmem

ZARZĄDZANIE NAJMEM to oferta skierowana do właścicieli nieruchomości, którzy ze względu na swoje miejsce zamieszkania, liczbę nieruchomości lub po prostu brak czasu nie mają możliwości należytego zajmowania się sprawami związanymi ze swoimi mieszkaniami. Dzięki naszej usłudze Państwa nieruchomość będzie pod fachową opieką.
 
Oferta również jest przeznaczona dla firm, których model biznesowy opiera się na outsourcingu procesów w ramach świadczonych usług lub skala ich działalności nie pozwala w obecnym momencie ich rozwoju na zatrudnienie specjalistów - operatorów systemu rozliczeń.

Aktualnie zarządzamy lub podnajmujemy ponad 250 mieszkań. 

 

Nasze obowiązki w ramach usługi zarządzania najmem:

 

 • Przeprowadzenie rzetelnej selekcji i weryfikacji najemców,
 • Przekazywanie i odbiór mieszkań (protokoły zdawczo-odbiorcze),
 • Przygotowanie mieszkań do wydania,
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • Przekazywanie Właścicielowi dochodu z najmu wraz z raportem,
 • Przekazywanie rachunków i faktur za Najem, czynsz i usługi,
 • Kontrolowanie poprawności wystawionych faktur i rachunków,
 • Przegląd i kontrola techniczna wynajętych mieszkań,
 • Bieżąca kontrola mieszkań pod względem porządku i czystości, 
 • W oparciu o stosowne pełnomocnictwo reprezentowanie właściciela wobec najemców, urzędów i instytucji w sytuacjach związanych z realizacją umowy o zarządzanie najmem,
 • Powiadomienie Najemców o spisie liczników i innych sprawach administracyjnych,
 • Powiadomienia Właścicieli mieszkań służbowych o konieczności usunięcia awarii i usterek,
 • Wspieranie Najemców w sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem mieszkania,
 • Przygotowanie aneksów do umów najmu, oświadczeń, porozumień i rozwiązań umów,
 • Kontrolowanie stanu ubezpieczenia lokali,
 • Wspieranie Najemców w czynnościach urzędowych i bankowych,
 • Prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji,
 • Organizacja przeprowadzek i przyjazdów.  W celu poznania bardziej szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Anetą Idziorek 732 850 502 lub Katarzyną Plichtą 732 850 504.